NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY

TvorbaWebová.cz
Vše o tvorbě webu a systému WordPress


Hláška „Submission rejected, token invalid“ v Caldera Forms

Pokud na vašich webových stránkách používáte také velice oblíbený plugin Caldera Form, který slouží pro tvorbu kontaktního formuláře, pak je možné, že jste si při jeho používání narazili na problém při odesílání zprávy. Tento problém se projevuje zobrazením hlášky „Submission rejected, token invalid“. Tento problém je způsoben špatným nastavením cachovacího pluginu, konkrétně byste u Caldera Form měli používat WP Fastest Cache, který je pro něj doporučován.

Pokud se vám tato hláška při odesílání kontaktního formuláře objevuje, pak je potřeba v nastavvení cachovacího plugin upravit hodnotu Timeout Rules. Přejděte proto do nastavení pluginu WP Fastes Cache (většinou jej najdete v administraci téměř doel s hlavou pumy), konkrétně pak do záložky Deleta Cache. Zde zcela dole je pole Timeout Rules (ve staré verzi pluginu existovala pro tento účel extra záložka Cache Timeout, tu však už v nové verzi pluginu nenajdete. Vývojáři to vyřešili dle mého trošku nešikovně přesunem právě do záložky Delete Cache, kde se však tato hodnota snadno přehlédne, zvláště pokud nepoužíváte placenou verzi pluginu). Klepněte na tlačítko Add New Rule a nastavte hodnoty tak, jak je popsáno na obrázku č. 2 a č. 3. Obrázek č.3 ukazuje, jak nastavit hodnotu pro konkrétní stránku, kde je umístěn kontaktní formulář Caldera Form.

Obrázek č. 2 – Zde je obecné nastavení času pro cache pro celou stránku.

 

Obr. č. 2 -WP Fastest Cache – nastavení času

Obrázek č. 3 – Zde je nastavení cache pro konkrétní stránku, kde je umístěn váš kontaktní formulář. Pokud se tedy kontaktní formulář nachází na stránce, jejíž název je „kontakt“ (url adresa pak vypadá https://www.nazevwebu.cz/kontakt), pak slovo /contact nahraďte koncovou URL hodnotou (v tomto případě /kontakt). Nezapomeňt na lomítko, jinak hodnota nebude fungovat!!!

Obr. č. 3 -WP Fastest Cache – nastavení hodnot pro kontatní formulář.