NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY

TvorbaWebová.cz
Vše o tvorbě webu a systému WordPress


MYSQL chyba #1273

Pokud hodně exportujete a importujete na různé databázové servery, může se stát, že při importu souboru výpisu WordPressu do databáze klienta se setkáte s neznámou chybou řazení, jako je následující:

Unknown collation: 'utf8mb4_unicode_ci'

Někdy to přijde jako:

Unknown collation: 'utf8mb4_unicode_520_ci'

Tato chyba je způsobena v rozdílných typech kódování mezi zdrojovou a cílovou databází. Obvykle tato chyba nastane, když exportujete soubory z novější databáze MySQL (MySQL 5.5.3 a vyšší), která používá utf8mb4  a poté se pokusíte soubory importovat do starší verze pomocí utf8.

Jak této chybě předejít?

  1. Přihlaste se na svůj databázový server pomocí phpMyAdmin.
  2. Ujistěte se, že jste vybrali svou databázi a přejděte na kartu „Exportovat“
  3. Vyberte přepínač „Vlastní“
  4. Přejděte do sekce „Parametry pro výstupní formát“ a v nastavení „Datázový systém nebo starší verze MySQL se kterým má být výstup kompatibilní“ vyberte MYSQL40 .
  5. Přejděte dolů a klikněte na „Proveď „.

Tímto způsobem se vyexportuje databáze v kódování, které by pro starší MySQL mělo být již v pořádku a chyba by se neměla více opakovat.