NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY

TvorbaWebová.cz
Vše o tvorbě webu a systému WordPress


Copyright a automatická změna roku

Při tvorbě webových stránek se velice často stalo zvykem umísťovat do patičky webu symbol copyright ©, k němuž je většinou připsán rok a text  „Všechna práva vyhrazena“. Zpravidla toto používáme automaticky, aniž bychom přemýšleli, jestli to má vůbec na něco nějaký význam. Odpověď asi již správně tušíte sami – nemá.  Nejen v české legislativě, ale i ve zbytku světe je “Copyright ©” zcela bezvýznamný prvek a jeho funkce je spíše dekorační.

 “Copyright ©” včera a dnes

Původní značka Copyright ©  pochází u USA, konkrétně pak ze všeobecné úmluvy z roku 1952, která umožňovala chránit autorská díla z jiných zemí, v nichž nebyla nutná registrace díla k jeho ochraně autorským právem. Pokud jste tedy dle této úmluvy vaše dílo označili znakem © a doplnili k němu rok vzniku, držitele autorským práv, popř. dodatkem „Všechna práva vyhrazena“, pak vaše dílo bylo chráněno autorským zákonem.

Jak již bylo napsáno, toto označení však mělo význam pouze pro USA a jen do roku 1989. Od tohoto roku není potřeba značku nikde uvádět, přestože jsou tak označovány nejen weby, ale i potraviny a spotřební zboží. Pokud copyright používáte, není to nic proti zákonu, ale z právního hlediska je zcela zbytečný, neboť dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském § 9, vzniká ochrana díla zcela automaticky. Pozor však na loga a firemní identitu – v těchto případech je více než nutné si logo nechat patentovat, zde vám samotný zákon o právu autorském nebude v případě sporu stačit. O vlastnictví v těchto případech pak rozhoduje soud a víme, jak rychle soudy pracují. Než prokážete, že jste autorem loga právě vy, může se to táhnout roky.

Jak na automatické vložení roku do patičky webu

Pokud i přesto, tak jako já, copyright a rok v patičce používáte, pak by se vám mohl tip, jak zajistit jeho automatickou změnu, aniž byste každý rok museli jej v patičce webových stránek měnit.

Stačí do souboru functions.php vložit tento jednoduchý kód:


function year_shortcode() {
$year = date('Y');
return $year;
}
add_shortcode('year', 'year_shortcode');

a v patičce (či příspěvku) použít hranaté závorky se slovem year

TIP:  Přímo z české klávesnice lze hranaté závorky vložit pomocí klávesových zkratek Alt + 91 (levá hranatá závorka) a Alt + 93 (pravá hranatá závorka). Čísla zapisujte na numerické klávesnici!